NEUROLÓGIA 1/2020

Odborná príloha Lekárskych novín
Jún 2020

Číslo: Jún 2020
Ročník II.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Aktuality v liečbe sclerosis multiplex
str. 04–06 

MUDr. Slavomíra Kováčová


Diabetická polyneuropatia
str. 07–08

MUDr. Milan Grofik, PhD.


Manažment ischemických náhlych cievnych mozgových príhod
str. 10–12

Doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO


Moderné prístupy k liečbe sclerosis multiplex
str. 13–20

Doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.


Sekundárne progresívna sclerosis multiplex
str. 21–25

Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár