NEUROLÓGIA 1/2021

Odborná príloha Lekárskych novín
Jún 2021

Číslo: Jún 2021
Ročník III.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Diferenciálna diagnostika chronickej migrény
str. 04–07 

MUDr. Babeta Hofericová


Odporúčania kombinácií pri liečbe antiparkinsonikami
str. 08–10

MUDr. Vladimír Haň, PhD.


Farmakoterapia bolesti chrbta
str. 11–14

MUDr. Milan Grofik, PhD.


Antikoagulačná liečba v prevencii cievnych mozgových príhod
str. 15–18

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN


Liečba bolesti (NSAID) v neurologickej praxi
str. 20–21

MUDr. Oto Petrík, MPH


Nové trendy v liečbe epilepsie
str. 22–24

doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.


Novinky v liečbe SM
str. 25–27

Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár