NEUROLÓGIA 2/2020

Odborná príloha Lekárskych novín
Október 2020

Číslo: Október 2020
Ročník II.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Tenzná bolesť hlavy
str. 04–06 

MUDr. Babeta Hofericová


Princípy farmakoterapie vertebrogénnych ochorení
str. 07–10

MUDr. Milan Grofik, PhD.


Epilepsia v gravidite
str. 11–12

MUDr. Oto Petrík, MPH


Aktuality v liečbe Parkinsonovej choroby
str. 13–16

MUDr. Igor Straka, PhD., MUDr. Alice Kušnírová, PhD., prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár