ONKOLÓGIA 1/2022

Odborná príloha Lekárskych novín
Apríl 2022

Číslo: Apríl 2022
Ročník V.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Možnosti liečby nemalobunkového karcinómu pľúc s mutáciou EGFR
str. 04–09

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.


Terapia mCRC pomocou antiEGFR (novinky a odporúčania)
str. 10–14 

MUDr. Jana Ďurková PhD.


Systémová terapia pokročilého melanómu
str. 15–21 

MUDr. Tomáš Šálek


Metastatický kastračne rezistentný karcinóm prostaty (mCRPC)
str. 22–26

MUDr. Jana Obertová, PhD.


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár