ONKOLÓGIA 2018

Odborná príloha Lekárskych novín
September 2018

Číslo: September 2018
Ročník I.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Význam preventívnych kampaní ako nástroja na včasný záchyt melanómu
str. 01

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Otvoriť článok


Využitie Myocetu vo vyššej línii liečby metastatického karcinómu prsníka
str. 02

MUDr. Jaroslava Lešková

Otvoriť článok


Systémová liečba kostných metastáz
str. 04–07

MUDr. Anna Švidraňová

Otvoriť článok


Kvalita života u pacientov s karcinómom penisu
str. 08–11

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Otvoriť článok


Prelomová bolesť u onkologického
pacienta

str. 12–13

MUDr. Tatiana Dančíková

Otvoriť článok


Rastové faktory v prevencii a liečbe
febrilnej neutropénie

str. 14–16

MUDr. Iveta Pálkovácsová

Otvoriť článok


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár