ONKOLÓGIA 2019

Odborná príloha Lekárskych novín
Máj 2019

Číslo: Máj 2019
Ročník II.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Ako ďalej po druholíniovej terapii kolorektálneho karcinómu
str. 03–04

MUDr. Tomáš Šálek

Otvoriť článok


Možnosti liečby zachovávajúcej pohlavný úd u pacientov s karcinómom penisu
str. 05–09 

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Otvoriť článok


Manažment liečby nádorovej bolesti
str. 10–12 

MUDr. Tatiana Dančíková

Otvoriť článok


Karcinóm pankreasu – pohľad chirurga
str. 13–14

Doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
MUDr. Štefan Pörsök, PhD.

Otvoriť článok


Germinatívne nádory testes – model vyliečiteľnej malignity
str. 16–18

MUDr. Michal Chovanec, PhD.

Otvoriť článok


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár