ONKOLÓGIA 2020

Odborná príloha Lekárskych novín
Jún 2020

Číslo: Jún 2020
Ročník III.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Cielená liečba pri karcinóme pľúc
str. 03–06

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.


Diagnostika nemalobunkového karcinómu pľúc
str. 08–10 

Doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.


Skríningové mamografické vyšetrenie prsníkov žien na Slovensku
str. 11–13 

MUDr. Alena Kállayová


Kvalita života ženy s karcinómom prsníka
str. 14–16

MUDr. Tatiana Dančíková


Význam a možnosti biochemickej a genetickej diagnostiky rakoviny prostaty
str. 17–20

Doc. Ing. Pavel Blažíček, PhD., prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
doc. MUDr. Juraj Fillo, PhD.


Význam genetického testovania pre skríning karcinómu krčka maternice
str. 21–24

RNDr. Aster Alemayehu, PhD., RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD.


Liečba HER2 pozitívneho metastatického karcinómu prsníka u pacientky vo vyššom veku
str. 25–26

MUDr. Alexandra Szabová


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár