ONKOLÓGIA 2021

Odborná príloha Lekárskych novín
Apríl 2021

Číslo: Apríl 2021
Ročník IV.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Imunohistochemická diagnostika prsníkových lézií na oddelení patológie NOÚ
str. 03–04

Mgr. Klára Šalagová

Otvoriť článok


Karcinóm z Merkelových buniek a nové terapie
str. 06–08

MUDr. Tomáš Šálek

Otvoriť článok


Liečba HER2 pozitívneho metastatického karcinómu prsníka u pacientky vo vyššom veku
str. 10–12

MUDr. Alexandra Szabová

Otvoriť článok


Nové možnosti liečby kastračne rezistentného karcinómu prostaty
str. 13–18

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Otvoriť článok


Mnohopočetná endokrinná neoplázia MEN1, MEN2A, MEN2B
str. 19–23

Doc. Ing. Pavel Blažíček, PhD.
plk. MUDr. Ján Langoš, CSc.
RNDr. Eva Weismanová, PhD.

Otvoriť článok


Radiačná ezofagitída
str. 24–26

MUDr. Margita Pobijáková, PhD.

Otvoriť článok


Imunoterapia v liečbe pokročilého malígneho melanómu
str. 28–39

MUDr. Robert Godál

Otvoriť článok


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár