PNEUMOLÓGIA IMUNOALERGOLÓGIA 1/2022

Odborná príloha Lekárskych novín
Február 2022

Číslo: Február 2022
Ročník III.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Geneticky modifikované potraviny – benefit alebo riziko?
str. 04–08

MUDr. Sylvia Borzová; Ing. Ladislav Kováč, PhD.; Ing. Jana Jakubová


Základné princípy liečby alergických respiračných ochorení
str. 09–12

MUDr. Ivan Hlinka


Problematika diagnostiky potravinovej alergie v detskom veku so zameraním na význam expozičných testov
str. 13–18

MUDr. Peter Kunč; MUDr. Jaroslav Fábry; MUDr. Peter Ferenc, PhD.; MUDr. Michaela Matiščáková


Trojitá inhalačná liečba v manažmente astmy bronchiale
str. 19–22

MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH; MUDr. Monika Laššánová, PhD.


Liečba astmy v čase COVID-19
str. 23–27

MUDr. Slávka Belvončíková; MUDr. Martin Lešťan


Liečba astmy – od monoterapie po trojkombináciu
str. 28–31

MUDr. Luděk Hochmuth


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár