PNEUMOLÓGIA IMUNOALERGOLÓGIA 2/2021

Odborná príloha Lekárskych novín
September 2021

Číslo: September 2021
Ročník II.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Prvá fixná trojkombinácia pre liečbu astmy na Slovensku
str. 04–06

Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.


Pľúcna fibróza v čase COVID-19
str. 07–10

MUDr. Bohumil Matula


Gastroezofageálny reflux v asociácii s alergickou nádchou a bronchiálnou astmou
str. 11–15

MUDr. Dana Lauková, PhD.


Long Covid u detí, reálny problém alebo následok pandemickej doby?
str. 16–18

MUDr. Peter Kunč, MUDr. Jaroslav Fábry, PhD., MUDr. Peter Ferenc, PhD., MUDr. Tomáš Strachan, PhD.


Úvod do imunoterapie
str. 19–22

MUDr. Slávka Belvončíková, MUDr. Martin Lešťan


Nežiaduce potravinové reakcie s dôrazom na histamínovú intoleranciu
str. 23–29

Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., PharmDr. Radoslav Daniš


Chronická obštrukčná choroba pľúc a kardiovaskulárny systém
str. 30–35

MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH, MUDr. Monika Laššánová, PhD.


Fyzická aktivita pri CHOCHP
str. 36–39

MUDr. Pavol Pobeha, PhD.


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár