PNEUMOLÓGIA IMUNOALERGOLÓGIA 2020

Odborná príloha Lekárskych novín
September 2020

Číslo: September 2020
Ročník I.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Alergénová imunoterapia – aktuálna situácia na Slovensku
str. 04–08

Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

Otvoriť článok


Tuberkulóza je aj v čase COVID-19 problémom, aktuálna situácia za rok 2019 v Európe a na Slovensku
str. 09–11

Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
PhDr. Jana Švecová, MBA

Otvoriť článok


COVID-19/SARS-CoV-2 a imunomodulácia
str. 12–14

MUDr. Ivan Hlinka

Otvoriť článok


Liečba CHOCHP – súčasná situácia
str. 15–18

MUDr. Pavol Pobeha, PhD.

Otvoriť článok


Využitie antihistaminík u pacientov s alergickými ochoreniami
str. 20–23

MUDr. Mária Schvalbová

Otvoriť článok


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár