REUMATOLÓGIA 1/2019

Odborná príloha Lekárskych novín
Júl 2019

Číslo: Júl 2019
Ročník I.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Stratégia liečby glukokortikoidmi indukovanej osteoporózy
str. 03–07

MUDr. Elena Ďurišová
MUDr. Elena Rexová
MUDr. Peter Rexa

Otvoriť článok


Reumatoidná artritída
str. 08–09

MUDr. Roman Stančík PhD.

Otvoriť článok


Vnímanie biologickej liečby. Prieskum vnímania a znalosti biologickej liečby medzi lekármi
str. 10–13

Lucia Hanušová

Otvoriť článok


Liga proti reumatizmu na Slovensku
str. 14–16

PhDr. Jana Dobšovičová Černáková

Otvoriť článok


Spomienky na založenie Ligy proti reumatizmu
str. 16–17

Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP

Otvoriť článok


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár