REUMATOLÓGIA 1/2020

Odborná príloha Lekárskych novín
Máj 2020

Číslo: Máj 2020
Ročník II.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Psoriatická artritída v živote ženy
str. 04–06

MUDr. Helena Raffayová, PhD.


Budúcnosť v liečbe reumatoidnej artritídy
str. 07–08

Doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mim. prof.


Bolesť v liečbe pacientov s reumatoidnou artritídou
str. 10–14

MUDr. Veronika Kolníková


Alfakalcidol v prevencii pádov a osteoporotických fraktúr
str. 15–18

MUDr. Elena Ďurišová, MUDr. Elena Rexová, MUDr. Peter Rexa


Od entezitídy ku psoriatickej artritíde
str. 20–22

MUDr. Helena Raffayová, PhD., MUDr. František Máliš, PhD.


JAK inhibítory v liečbe reumatoidnej artritídy
str. 23–26

MUDr. Oľga Lukáčová, PhD., doc. MUDr. Jozef Lukáč, PhD.


Autoinflamačné ochorenia – výzva pre medziodborovú spoluprácu
str. 27–31

Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, MUDr. Katarína Hrubišková, Peter Bánovčin


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár