REUMATOLÓGIA 1/2021

Odborná príloha Lekárskych novín
Máj 2021

Číslo: Máj 2021
Ročník III.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Reumatologická symptomatológia a diagnostika
str. 04–06

MUDr. Veronika Farská


Manažment pacienta s osteoartrózou ruky – možnosti využitia topických nsaids
str. 07–10

MUDr. Elena Ďurišová, MUDr. Elena Rexová, MUDr. Peter Rexa


Očkovanie u pacientov s chronickým reumatickým ochorením – aktuálne odporúčania a trendy
str. 11–16

MUDr. Barbora Balažiová, MUDr. Zuzana Kuková, doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD.


Cieľ liečby psoriatickej artritídy
str. 18–19

MUDr. Helena Raffayová, CSc.


Ankylozujúca spondylitída
str. 20–24

MUDr. Oľga Lukáčová, PhD., doc. MUDr. Jozef Lukáč, PhD.


Osteoporóza
str. 25–30

MUDr. Beata Špániková, PhD.


Včasná diagnóza osteoporózy a jej liečba
str. 31–33

MUDr. Peter Klein, MBA, MUDr. Mgr. Andrea Švrčková, MHA


Liečba pacientov s reumatoidnou artritídou
str. 34–39

MUDr. Oľga Lukáčová, PhD., doc. MUDr. Jozef Lukáč, PhD.


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár