REUMATOLÓGIA 2/2019

Odborná príloha Lekárskych novín
December 2019

Číslo: December 2019
Ročník I.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Význam Alfakalcidolu v prevencii pádov a osteoporotických fraktúr
str. 04–08

MUDr. Elena Ďurišová, MUDr. Elena Rexová, MUDr. Peter Rexa


Biologická liečba reumatických ochorení
str. 09–10

Mgr. Jana Matisová


Reumatoidná artritída
str. 12–13

MUDr. Roman Stančík, PhD.


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár