REUMATOLÓGIA 2/2020

Odborná príloha Lekárskych novín
November 2020

Číslo: November 2020
Ročník II.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Pozícia ustekinumabu v liečbe psoriatickej artritídy
str. 04–05

MUDr. Helena Raffayová, PhD.


Alfakalcidol v manažmente polymorbídneho pacienta
str. 06–10

Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH


Manažment psoriatickej artritídy u žien v reprodukčnom veku
str. 11–18

MUDr. Martina Škamlová


Liečba bolesti pri osteoporóze
str. 15–18

MUDr. Elena Ďurišová, MUDr. Elena Rexová, MUDr. Peter Rexa


Biologická liečba pacientov s reumatoidnou artritídou
str. 20–22

MUDr. Oľga Lukáčová, PhD., doc. MUDr. Jozef Lukáč, PhD.


Včasná diagnostika pacientov s reumatoidnou artritídou
str. 23–24

MUDr. Veronika Kolníková


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár