REUMATOLÓGIA 2/2021

Odborná príloha Lekárskych novín
November 2021

Číslo: November 2021
Ročník III.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Aktuálne odporúčania pre vakcináciu pacientov s autoimunitnými zápalovými reumatickými ochoreniami
str. 04–06

MUDr. Dagmar Mičeková, PhD., MUDr. Vanda Mlynáriková


Možnosti využitia apremilastu v liečbe psoriatickej artritídy
str. 07–10

MUDr. Helena Raffayová, CSc.


Prínosy liečby reumatoidnej artridídy biosimilárnymi liekmi
str. 11–16

MUDr. Veronika Farská


Liečba pacientov s reumatoidnou artritídou inhibítormi Janusových kináz
str. 18–19

MUDr. Emília Miklošková


Liečba osteoartrózy
str. 20–24

MUDr. Oľga Lukáčová, PhD., doc. MUDr. Jozef Lukáč, PhD.


Manažment psoriatickej artritídy
str. 25–30

MUDr. Martina Škamlová


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár