ONKOLÓGIA 2018

Odborná príloha Lekárskych novín
September 2018

OBSAH VYDANIA

Význam preventívnych kampaní ako nástroja na včasný záchyt melanómu

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Otvoriť článokStiahnuť v PDF


Využitie Myocetu vo vyššej línii liečby metastatického karcinómu prsníka

MUDr. Jaroslava Lešková

Otvoriť článokStiahnuť v PDF


Systémová liečba kostných metastáz

MUDr. Anna Švidraňová

Otvoriť článokStiahnuť v PDF


Kvalita života u pacientov s karcinómom penisu

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Otvoriť článokStiahnuť v PDF


Prelomová bolesť u onkologického
pacienta

MUDr. Tatiana Dančíková

Otvoriť článokStiahnuť v PDF


Rastové faktory v prevencii a liečbe
febrilnej neutropénie

MUDr. Iveta Pálkovácsová

Otvoriť článokStiahnuť v PDF

Číslo: September 2018
Ročník I.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky - odborník.

Potvrdzujem, že som si vedomý/á rizík a právnych následkov, ktorým sa vystavujem po vstupe do elektronického rozhrania Lekárskych novín, určených výhradne pre lekárov a iných medicínskych odborníkov.

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.