ONKOLÓGIA 2019

Odborná príloha Lekárskych novín
Máj 2019

OBSAH VYDANIA

Ako ďalej po druholíniovej terapii kolorektálneho karcinómu

MUDr. Tomáš Šálek

Otvoriť článokStiahnuť v PDF


Možnosti liečby zachovávajúcej pohlavný úd u pacientov s karcinómom penisu

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Otvoriť článokStiahnuť v PDF


Manažment liečby nádorovej bolesti

MUDr. Tatiana Dančíková

Otvoriť článokStiahnuť v PDF


Karcinóm pankreasu – pohľad chirurga

Doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
MUDr. Štefan Pörsök, PhD.

Otvoriť článokStiahnuť v PDF


Germinatívne nádory testes – model vyliečiteľnej malignity

MUDr. Michal Chovanec, PhD.

Otvoriť článokStiahnuť v PDF

Číslo: Máj 2019
Ročník II.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky - odborník.

Potvrdzujem, že som si vedomý/á rizík a právnych následkov, ktorým sa vystavujem po vstupe do elektronického rozhrania Lekárskych novín, určených výhradne pre lekárov a iných medicínskych odborníkov.

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.