ONKOLÓGIA HEMATOLÓGIA 2020

Odborná príloha Lekárskych novín
December 2020

Číslo: December 2020
Ročník I.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Liečba pacientov s mnohopočetným myelómom v prvej liečebnej línii
str. 03–05

MUDr. I. Simančíková, PhD., MUDr. Ľ. Harvanová, PhD., doc. MUDr. M. Mistrík, PhD., prof. MUDr. A. Bátorová, PhD.

Otvoriť článok


Výber prvolíniovej liečby pri chronickej lymfocytovej leukémii
str. 06–10

MUDr. Emília Flochová, PhD.

Otvoriť článok


Prevencia malnutrície a nutričná podpora pri onkologickom ochorení
str. 11–13

Mgr. Klaudia Šugrová, MHA, MPH

Otvoriť článok


Imunoterapia pri karcinóme pľúc
str. 14–19

Doc. MUDr. Peter Beržinec CSc., FCCP

Otvoriť článok


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár