ONKOLÓGIA HEMATOLÓGIA 2021

Odborná príloha Lekárskych novín
Jún 2021

Číslo: Jún 2021
Ročník II.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Koncept fixnej dĺžky liečby u pacientov s R/R CLL
str. 03–10

MUDr. Anna Vallová


Systémová mastocytóza
str. 11–18

MUDr. Miroslav Šimek, PhD.


Skúsenosti s liečbou akútnej lymfoblastovej leukémie
str. 19–22

MUDr. Eva Králiková


Pokroky v liečbe pokročilého nemalobunkového karcinómu pľúc
str. 23–26

MUDr. Gabriela Chowaniecová, prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.


Zhrnutie aktuálnych odporúčaní pre klinickú prax na vakcináciu pacientov s hematologickými ochoreniami proti ochoreniu COVID-19
str. 27–31

MUDr. Firas Farkaš, PhD.


Symptómy a aktuálna diagnostika mnohopočetného myelómu
str. 32–35

MUDr. Iveta Simančíková, PhD., MUDr. Ľubica Harvanová, PhD. doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.


Prvolíniová liečba CLL
str. 36–40

MUDr. Emília Flochová, PhD.


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár