GASTROENTEROLÓGIA 2022

Odborná príloha Lekárskych novín
Marec 2022

Číslo: Marec 2022
Ročník III.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ:
VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Existuje spojenie medzi črevným a mentálnym zdravím?
str. 03–05

Doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH


Prokinetiká
str. 06–08

MUDr. Monika Albertová Martinovičová


Nešpecifické črevné zápaly a pandémia COVID-19
str. 09–11

MUDr. Jozef Baláž


Aktuality v liečbe Helicobacter pylori
str. 12–15

MUDr. Peter Hyrdel, PhD.


Fabryho choroba a jej gastrointestinálna manifestácia
str. 16–20

MUDr. Katarína Juríčková


Budúcnosť endoskopickej diagnostiky – aktuálny pohľad
str. 21–22

MUDr. Tatiana Novotná, PhD.Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár