S primárom z covidového oddelenia

Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. (16. 11. 1966 v Bratislave)Je synom dramatika Jána Soloviča. Štúdium medicíny…

Prínosy maxilofaciálnej chirurgie

MUDr. Rastislav Slávik. Narodil sa vo Zvolene 6. 1. 1977. Po maturite na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo…

Príbeh Janka Červeňáka očami onkológa

MUDr. Karol Jutka (*11. 6. 1950 v Košiciach)Po ukončení štúdia na LF UPJŠ nastúpil na Kliniku na…

Transplantácie obličiek v Banskej Bystrici

MUDr. Vladimír BALÁŽ, PhD. Narodil sa 14. 8. 1958 v Šahách. Po maturite na gymnáziu vo…

Cesta k pozoruhodnej operácii

Prof. MUDr. Anton Gerinec, PhD.  Po skončení Lekárskej fakulty v roku 1971 pracoval na Očnej klinike…

Príkladná spolupráca lekárov z troch nemocníc

MUDr. Juraj Ďurina  Narodil sa 26. 7. 1979 v Topoľčanoch. Lekársku fakultu ukončil v Bratislave (2005). Po…

Šetrná operácia hyperplázie prostaty v Trnave

MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIRNarodil sa 21.7.1980 v Piešťanoch. Lekársku fakultu ukončil v Bratislave (2005).…

Slovenské objavy svetového významu

V poslednom čase sa v médiách hovorí o prevratnom slovenskom objave v medicíne, ktorým je prístroj…

Slovenský test na koronavírus

Biochemik Pavol Čekan, PhD. je spoluzakladateľom CEO biomedicínskeho startupu MultiplexDX. Vytvoril kľúčový komponent pre PCR testy,…

Výhody systému ATOMS

MUDr. Marián Cvik, PhD. Narodil sa 28. 4. 1970 v Zlatých Moravciach. Promoval v roku 1995…