Bolesť – klinické a terapeutické aspekty

NEUROLÓGIA Doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD. Univerzitná nemocnica Bratislava Bolesť je najčastejším príznakom, ktorý vedie k…

Farmakoterapia bolesti chrbta

NEUROLÓGIA MUDr. Milan Grofik, PhD. Neurologická klinika, Univerzitná nemocnica Martin Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine…

Rehabilitácia po cievnej mozgovej príhode

NEUROLÓGIA MUDr. Martina Flašková FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica Úvod Náhla cievna mozgová príhoda (mozgová…

Princípy liečby Parkinsonovej choroby

NEUROLÓGIA MUDr. Milan Grofik, PhD. Neurologická klinika, Univerzitná nemocnica Martin Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine…

Štandardy medicínskej starostlivosti pre diabetikov podľa Americkej diabetologickej asociácie a sila dôkazov

DIABETOLÓGIA MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH Medispektrum s.r.o., Diabetologická a metabolická ambulancia, Bratislava Americká diabetologická…

Význam preventívnych kampaní ako nástroja na včasný záchyt melanómu

ONKOLÓGIA MUDr. Slavomír Urbanček, PhD. Dermatovenerologická klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica…

Prelomová bolesť u onkologického pacienta

ONKOLÓGIA MUDr. Tatiana Dančíková Ambulancia bolesti VOÚ a.s. Košice Nádorová bolesť je dlhotrvajúca alebo návratná bolesť…

Rastové faktory v prevencii a liečbe febrilnej neutropénie

ONKOLÓGIA MUDr. Iveta Pálkovácsová Ambulancia klinickej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota Neutropénia je závažný nežiaduci účinok systémovej…

Vnímanie biologickej liečby

REUMATOLÓGIA Prieskum vnímania a znalosti biologickej liečby medzi lekármi Znalosť biologickej liečby – lekári mimo centier…

Stratégia liečby glukokortikoidmi indukovanej osteoporózy

REUMATOLÓGIA MUDr. Elena Ďurišová, MUDr. Elena Rexová, MUDr. Peter Rexa Reumatologicko-rehabilitačné centrum, Hlohovec, www.rrc.sk Osteoporóza sa…