Urologické komplikácie u pacientov s diabetes mellitus

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD. Diabetes mellitus (DM) je jedným za najčastejších ochorení modernej doby, ktoré…

Najčastejšie infekčné ochorenia po návrate z cudziny

MUDr. Lenka Balogová, PhD., Klinika infektológie a cestovnej medicíny, UN L. Pasteura Košice Úlohou cestovnej medicíny…

Význam preventívnych kampaní ako nástroja na včasný záchyt melanómu

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., Dermatovenerologická klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Incidencia…

Iné kliešťami prenášané choroby

MUDr. Rams Nicolás Mujica Rojas, Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UN Bratislava…