Nechápem, ako je možné moju štúdiu nazvať hoaxom

John P.A. Ioannidis, grécko-americký lekár, vedec, spisovateľ a profesor, sa narodil v roku 1965 v New Yorku, ale vyrastal…

Katarína Bodnárová bola menovaná do pozície Acting Country Manager pre Slovensko

Slovenské zastúpenie farmaceutickej spoločnosti GSK v oblasti vakcín a liekov na predpis povedie nová Acting Country Manager…

Ako sme zvládli núdzový stav z právneho hl’adiska

V úvode článku si krátko popíšeme krízové situácie, ktoré predpokladá ústava. Opomenutá teda bude mimoriadna situácia,…

Slovenský test na koronavírus

Biochemik Pavol Čekan, PhD. je spoluzakladateľom CEO biomedicínskeho startupu MultiplexDX. Vytvoril kľúčový komponent pre PCR testy,…

Telemedicína vs COVID-19

Karanténa. To slovo zaznieva v poslednom období veľmi často. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oficiálne označila ochorenie…

Žiadosť SKIZP na prijatie potrebných opatrení na zmiernenie dopadov v súvislosti s COVID-19

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, ako komora príslušná na zastupovanie…

Psychiatrická klinika – Integrálna súčasť ružinovskej nemocnice

Problematika duševného zdravia je v našej spoločnosti dlhodobo veľmi citlivou témou. Populácia starne, narastá percento ľudí…

Zdravotnícka štatistika a jej využitie

Pravidelné štatistické hlásenia a výkazy, ktoré podľa zákona poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zasielajú do Národného centra zdravotníckych…

Vyhláška o hodnotení sústavného vzdelávania a prenos kreditov

Zmena, ktorú priniesla nová vyhláška č. 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho…

Pacientsky sumár

Pacientsky sumár možno charakterizovať ako súbor tých najdôležitejších informácií o pacientovi, vďaka ktorým sa zdravotnícky pracovník…