DERMATOVENEROLÓGIA 1/2020

Odborná príloha Lekárskych novín
Júl 2020

Číslo: Júl 2020
Ročník I.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Psoriáza nie je len ochorením kože
str. 04–06 

Jana Matisová


Pimekrolimus v liečbe atopickej dermatitídy
str. 07–11 

MUDr. Janette Baloghová, PhD.


Dermatovenerológia včera, dnes, a zajtra
str. 12–19

MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Ondrej Žilínek, MUDr. Natália Urminská


Diagnostika mastocytózy z pohľadu dermatológa
str. 20–29 

MUDr. Klára Martinásková, PhD.


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár