DIABETOLÓGIA 1/2022

Odborná príloha Lekárskych novín
Apríl 2022

Číslo: Apríl 2022
Ročník V.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Prehľad bezpečnosti a účinnosti liečby kanagliflozínom so zameraním na kardiovaskulárny a nefroprotektívny účinok
str. 03–09 

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA.


Nastavenie poradcu bolusovej dávky (bolus wizard) u pacientov liečených inzulínovou pumpou
str. 10–12 

doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.


GLP-1 RA a ateroskleróza
str. 13–16 

MUDr. Eva Žákovičová, Ph.D.


Nástrahy dnešnej doby v diabetologickej ambulancii
str. 17–19 

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA


Kombinovaná dyslipidémia
str. 20–23

doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár