DIABETOLÓGIA 2/2019

Odborná príloha Lekárskych novín
November 2019

Číslo: November 2019
Ročník II.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Dôležitosť kardiovaskulárnej bezpečnosti antidiabetík u starších, fragilných pacientov s diabetes mellitus
str. 04–06 

Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.


Nová možnosť zlepšenia manažmentu diabetickej ketoacidózy
str. 08–09 

MUDr. Barbora Zoboková


Samokontrola glykémií – integrálna súčasť manažmentu diabetes mellitus
str. 10–14 

MUDr. Jozef Lacka, PhD, MBA
PharmDr. Dominika Rubintová


Stravovanie diabetika a jeho problémy
str. 15–17 

Mária Štefáková


Benfotiamín a manažment diabetických komplikácií
str. 18–22

Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár