DIABETOLÓGIA 2/2020

Odborná príloha Lekárskych novín
Október 2020

Číslo: Október 2020
Ročník III.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Štúdie, ktoré dokázali zmeniť guidelines v diabetológii
str. 04–08 

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH


Ďalšie možnosti liečby nekompenzovaného pacienta s DM 2. typu v terapii bazálnym inzulínom
str. 09–11 

MUDr. Viktor Hundža


Prínos technológií v diabetológii
str. 12–17 

doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.


Monitoring ketolátok v krvi
str. 18–20 

MUDr. Barbora Zoboková


Rozšírenie možností liečby pacientov s DM2
(kanagliflozín)
str. 21–22

MUDr. Marek Macko


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár