DIABETOLÓGIA 2/2021

Odborná príloha Lekárskych novín
Október 2021

Číslo: Október 2021
Ročník IV.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Diabetická ketoacidóza
str. 03–05 

MUDr. Eva Žákovičová, PhD.


Diagnostika a liečba diabetickej polyneuropatie v klinickej praxi
str. 06–08 

MUDr. Milan Grofik, PhD.


Infekcie u diabetikov
str. 09–10 

Prof. MUDr. Ján Murín, CSc.


Kardiovaskulárne riziko u pacientov s diabetes mellitus 2. typu
str. 11–15 

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA


Aspekty nutričnej starostlivosti v diabetológii
str. 16–18 

Mgr. Klaudia Šugrová, MHA, MPH


Farmakologická antidiabetická liečba obézneho diabetika 2. typu
str. 19–24

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA


Technológie a hodnotenie dát programom CareLink
str. 26–29 

prim. doc. MUDr. Miriam Kuricová, PhD., MUDr. Dana Černochová
MUDr. Jana Poddaná, MUDr. Gabriela Tóthová, MUDr. Eva Mendelová


Vplyv agonistov GLP-1 receptorov na ASKVO u pacientov s diabetes mellitus 2. typu v klinickej praxi a experimente
str. 30–34 

MUDr. Daniel Kolény


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár