GASTROENTEROLÓGIA 1/2020

Odborná príloha Lekárskych novín
November 2020

Číslo: November 2020
Ročník I.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Črevná mikrobiota a COVID-19. Vieme niečo nové?
str. 04–09 

MUDr. Laura Gombošová


Syndróm dráždivého hrubého čreva
str. 10–12 

doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH


Môže flexibilita vo výbere spôsobu podania biologika ovplyvniť výsledky liečby IBD?
str. 13–16 

MUDr. Barbora Kadlečková


Enterálna výživa detí v ambulantnej praxi
str. 17–21 

MUDr. Iveta Čierna, PhD.


IBD a gravidita
str. 22–25

MUDr. Mária Zakuciová


IBD a remisia bez kortikosteroidov
str. 26–30 

MUDr. Anna Gojdičová, PhD.


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár