INFEKTOLÓGIA 1/2019

Odborná príloha Lekárskych novín
Jún 2019

Číslo: Jún 2019
Ročník II.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ:
VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Lemierrov syndróm zapríčinený Klebsiellou pneumoniae
str. 04

MUDr. Mária Sarvašová


Infekčné komplikácie ulceróznej kolitídy
str. 05–09

Prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
MUDr. Jaroslav Fabčin


Klebsiella pneumoniae rezistentná voči karbapenémom
str. 10–12

RNDr. Katarína Ondrášiková


Clostridium difficile
str. 13–15

Mgr. Lenka Palcová


Hepatitída E. Keď akútna infekcia prejde do chronickej formy
str. 16–17

MUDr. Rams Nicolás Mujica Rojas


Klostrídiová infekcia čreva
str. 18–21

MUDr. Katarína Hrčková, Mgr. Katarína Matušková


Inhibítory integrázy v liečbe HIV
str. 22–23

Neboostrované režimy v liečbe HIV
str. 24–26

HIV v malom i veľkom, doma i vonku
str. 2730

MUDr. Ľubica Piesecká, PhD.


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár