INFEKTOLÓGIA 1/2020

Odborná príloha Lekárskych novín
Máj 2020

Číslo: Máj 2020
Ročník III.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ:
VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Infekcia HIV
str. 04–06

MUDr. Ondrej Zahornacký


Vývoj pandémie COVID-19. Infektologická klinika ÚVN FN v Ružomberku
str. 08–14

Mgr. Lenka Palcová, prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
doc. RNDr. Ľudmila Lysá, PhD., Ing. Agáta Janigová


Vírusy – čo o nich vieme?
str. 15–16

MUDr. Daniel Stanček, DrSc.


Chronické vírusové hepatitídy
str. 17–20

MUDr. Alena Rovňáková


Epidemiologická situácia a uvoľňovanie opatrení v čase pandémie COVID-19
str. 21–24

doc. RNDr. Soňa Hlinková, PhD., prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
doc. PhDr. Mgr. Vladimír Littva, PhD., MPH


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár