INFEKTOLÓGIA 1/2021

Odborná príloha Lekárskych novín
Máj 2021

Číslo: Máj 2021
Ročník IV.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ:
VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Antibiotická liečba a COVID-19
str. 04–06

MUDr. Ľubomír Soják

Otvoriť článok


Kliešťová encefalitída – sezónna záležitosť?
str. 07–15

Mgr. Lenka Palcová, prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
prof. MUDr. Anna Líšková, PhD.

Otvoriť článok


Aktuálne odporúčania pri liečbe HIV
str. 16–18

Doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.

Otvoriť článok


Liečba HIV infekcie
str. 20–23

MUDr. Alena Rovňáková

Otvoriť článok


Vírusové hepatitídy A, C – možnosti prevencie a liečby
str. 24–25

MUDr. Ondrej Zahornacký

Otvoriť článok


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár