INFEKTOLÓGIA 2/2021

Odborná príloha Lekárskych novín
Október 2021

Číslo: Október 2021
Ročník IV.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ:
VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Meningokoky – možnosti prevencie
str. 04–09

MUDr. Daša Nováková


Nové trendy v liečbe HIV
str. 10–12

MUDr. Ľubomír Soják


Následky infekcie COVID-19 (long COVID)
str. 14–15

MUDr. Alena Rovňáková, MUDr. Štefan Porubčin, PhD.
MUDr. Ondrej Zahornacký.


Možnosti liečby chronickej vírusovej hepatitídy C
str. 16–18

MUDr. Ondrej Zahornacký, PhD., MUDr. Štefan Porubčin, PhD. MUDr. Alena Rovňáková


INFLUENZA verzus COVID-19
str. 19–23

Mgr. Lenka Palcová, prof. MUDr. Anna Líšková, PhD.
prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár