INFEKTOLÓGIA 2/2018

Odborná príloha Lekárskych novín
September 2018

Číslo: September 2018
Ročník I.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ:
VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Vplyv multidimenzionálnej stratégie kontroly infekcie na výskyt nozokomiálnych nákaz v intenzívnej starostlivosti
str. 01–05

prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.


Nozokomiálne infekcie súvisiace s invazívnymi pomôckami v Jednotkách intenzívnej starostlivosti Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica
str. 06–08

PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.


Dolutegravir ako súčasť cART u pacientov s potvrdenou rezistenciou na NRTI doposiaľ neliečených inhibítormi integrázy
str. 09–11

James Demarest, Mark Underwood, Marty St. Clair, David Dorey,Dannae Brown a Andrew Zolopa


Echinokokóza
str. 12–16

MUDr. Katarína Hrčková


Dodržiavanie hygieny rúk v prevencii nozokomiálnych infekcií v intenzívnej medicíne
str. 17–19

doc. RNDr. Soňa Hlinková, PhD.


Najčastejšie infekčné ochorenia po návrate z cudziny
str. 20–21

MUDr. Lenka Balogová, PhD.


Nákaza vírusom HIV
str. 22–27

MUDr. Paulína Bukovinová, PhD


HIV: nové lieky
str. 28

MUDr. Azzaden Shunnar


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár