KARDIOLÓGIA 2/2021

Odborná príloha Lekárskych novín
September 2021

Číslo: September 2021
Ročník IV.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Identifikácia nediagnostikovanej fibrilácie predsiení (nielen v čase pandémie COVID-19)
str. 04–08

MUDr. Anna Vachulová, PhD.


Pohlavné rozdiely v kardiovaskulárnej medicíne – prípad akútnych koronárnych syndrómov
str. 09–12

Prof. MUDr. Ján Murín, CSc.


Telemedicína v arytmológii
str. 13–15

MUDr. Erika Komanová, PhD.


Postcovidový syndróm a arytmie
str. 16–21

MUDr. Miloš Šimurda, PhD.


Pohľad kardiológa na liečbu artériovej hypertenzie a dyslipidémie
str. 22–30

MUDr. Marta Jakubová, PhD., MUDr. Dominik Pella, PhD.


Diagnostika a liečba pľúcnej artériovej hypertenzie
str. 31–39

MUDr. Bibiána Kafková


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár