ONKOLÓGIA 2/2021

Odborná príloha Lekárskych novín
December 2021

Číslo: December 2021
Ročník IV.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

COVID-19 a onkologické ochorenie
str. 05–10

MUDr. Tomáš Šálek


Aktuálne možnosti liečby hormonálne pozitívneho / HER2 negatívneho metastatického karcinómu prsníka
str. 11–16 

MUDr. Bibiána Vertáková Krakovská, PhD.


Prehľad možného využitia inhibítorov imunitných kontrolných bodov v liečbe karcinómu pľúc
str. 17–22 

MUDr. Soňa Huľová, PhD.


Metastatický karcinóm prostaty
str. 23–30

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár