PNEUMOLÓGIA 2/2022

Odborná príloha Lekárskych novín
Apríl 2022

Číslo: Apríl 2022
Ročník III.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Novinky v liečbe cystickej fibrózy
str. 03–07

MUDr. Nina Bližnáková, MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., MUDr. Iveta Neuschlová


Výber vhodného inhalátora pri liečbe CHOCHP
str. 08–12

MUDr. Paula Habrmanová


Vysokoprietoková nazálna oxygenoterapia v liečbe akútneho respiračného zlyhávania
str. 13–19

MUDr. Pavol Pobeha, PhD., MUDr. Peter Skyba, MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH


Postačuje jedna inhalácia denne v liečbe bronchiálnej astmy?
str. 20–31

MUDr. Dana Lauková, PhD.Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár