Na prelome rokov

Pri každom rozhodovaní je pre mňa pacient na prvom mieste a tento rozmer vnímam ako jeden z najdôležitejších pri každom rozhodovaní. Rovnako tak to bolo aj v roku 2018. Teší ma, že sa nám podarilo naštartovať procesy, ktoré rezortu prinášajú úspory a následne usporené peniaze smerujeme späť do zdravotníctva k pacientom a zdravotníkom. Za rok 2018 ide o sumu takmer 40 miliónov eur, ktorú sme usporili aj vďaka centrálnemu obstarávaniu, elektronickej aukcii a kontrole nákupov. Dôkazom toho, že to robíme dobre, je aj fakt, že Európska komisia prvýkrát v histórii označila vývoj v rezorte pozitívne, pretože uznala, že sme urobili viditeľný pokrok v zlepšovaní efektivity. Porovnávanie cien zdravotníckej techniky, liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu aj pomôcok – všetky tieto nástroje sa nám osvedčili. Takisto sme na nákupoch zdravotníckej techniky usporili milióny eur, v prípade nákupov CT 15 miliónov eur v porovnaní s cenami v Česku. Po mnohých rokoch zdravotnícke zariadenia konečne dostávajú nové moderné lôžka, dohromady viac ako 8 tisíc kusov. Postupne budú mať aj 16 nových lineárnych urýchľovačov, pri ktorých sa nám podarilo usporiť takisto nemalé finančné prostriedky. Naším cieľom je kvalitnejšia diagnostika, terapia a komfort pre pacientov aj zdravotníkov. Centrálne obstarávanie preto bude pokračovať aj ďalšou technikou, ako sú RTG či MR prístroje. Pozitívnou správou je, že nemocnice dostali na modernizáciu ďalšie prostriedky z rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva. Tento rok to bolo 70 miliónov eur a v roku 2019 táto suma narastie až na 100 miliónov, ktoré môžu investovať do modernizácie či novej prístrojovej techniky. Podarilo sa nám zlepšiť aj manažment záchrany života pacientov s cievnou mozgovou príhodou a infarktom myokardu. Prispela k tomu technológia STEMI, ktorú už rok využívajú všetky vozidlá záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Vytvorili sme zoznam 43 pracovísk, ktoré vedia v nepretržitom režime poskytnúť pacientom s cievnou mozgovou príhodou intravenóznu trombolýzu, vykonať CT mozgu a mozgových ciev. Zadefinovali sme 9 špecializovaných pracovísk, kde sa vykonáva mechanická trombektómia alebo trombosukcia, rovnako v nepretržitom režime. Uvedomujeme si, že bez lekárov, sestier a zdravotníckych pracovníkov sa žiadne zmeny pre lepšie zdravotníctvo uskutočniť nedali. Aj preto je pre nás stabilizácia personálu dôležitá. Urobili sme opatrenia, aby sme zdravotníkov v systéme udržali a ďalších na prácu v rezorte motivovali – vzdelávacie kapacity pre lekárov na fakultách sa navýšili o približne 200, študenti ošetrovateľstva dostanú stabilizačný príspevok, navýšenie miezd nelekárskemu personálu predstavuje o 10% na tarife, čo je približne 15% ročný nárast.
Od roku 2019 sa budú zvyšovať platy sestrám aj ďalším zdravotníckym pracovníkom, všetkým dvadsiatim nelekárskym povolaniam. Jednou z ťažiskových tém zostáva aj projekt stratifikácie, ktorý už je vo finálnej fáze. V rámci Roka prevencie je prioritou udržanie dlhodobého zdravia a kvality života obyvateľstva. Postupne budeme plniť úlohy, ktoré sme si zadefinovali v Národnom onkologickom programe. V januári spúšťame skríning, v prvej fáze pre rakovinu hrubého čreva, nasledovať bude kŕčok maternice a prsníka. Pracujeme na štandardných postupoch pre lekárske i nelekárske odbory, ako aj interdisciplinárne oblasti.
V novom roku budeme pokračovať v zámeroch, ktoré prinesú ďalšie benefity pacientom aj zdravotníkom, či už to je elektronické objednávanie pacientov do ambulancií, odstraňovanie duplicitných vyšetrení, či liekov. Je toho pred nami veľa, ale som presvedčená, že môžeme dosiahnuť veľké pozitívne výsledky napríklad aj vďaka spolupráci so stavovskými a profesijnými organizáciami.
Dovoľte, aby som nám zaželala najmä veľa zdravia do nastávajúceho roka 2019 a aby naše opatrenia viedli k ďalšiemu zlepšovaniu celého systému zdravotnej starostlivosti.

doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.
Ministerka zdravotníctva SR

Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR k uzatváraniu zmlúv medzi lekármi združených v ZAP a VšZP

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *