Manažment liečby nádorovej bolesti

ONKOLÓGIA MUDr. Tatiana Dančíková Ambulancia bolesti VOÚ a.s. Košice Abstrakt Termín „nádorová bolesť“ označuje rôznorodú skupinu…

Ako ďalej po druholíniovej terapii kolorektálneho karcinómu

ONKOLÓGIA MUDr. Tomáš Šálek Národný onkologický ústav, Bratislava Zhubné nádory hrubého čreva a konečníka patria svojou…

Zhodnotenie vplyvu skoršej inzulinizácie na rozvoj chronických komplikácií u pacientov s diabetes mellitus 2. typu

DIABETOLÓGIA MUDr. Adriana Ilavská a), PhD., MBA, MPHMUDr. Juraj Keszegh b)Ing. Jan Žigmond c) a) Medispektrum,…

Stravovanie diabetika

DIABETOLÓGIA Mária Štefáková Edukačná diétna sestra, NEDÚ, n.o. Ľubochňa Úvod Každý človek má vytýčený cieľ, ktorý…

Na skríningové testovanie sú zriadené mobilné odberové miesta

Zachytiť čo najväčší počet infekčných ľudí, stiahnuť ich do domácej izolácie a zamedziť tak šíreniu ochorenia COVID-19…

Kardiovaskulárna bezpečnosť inhibítorov DPP-4

DIABETOLÓGIA Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. SchronerMED, s. r. o., interná a diabetologická ambulancia, Košice Úvod…

Mobilný vakcinačný tím UNLP vyrazil do terénu, zaočkoval prvých klientov DSS v Košickom kraji.

Košice, 19. január 2021 – Od dnešného dňa (19.1.) bude dochádzať vakcinačný tím Univerzitnej nemocnice L.…

Bolesť – klinické a terapeutické aspekty

NEUROLÓGIA Doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD. Univerzitná nemocnica Bratislava Bolesť je najčastejším príznakom, ktorý vedie k…

Farmakoterapia bolesti chrbta

NEUROLÓGIA MUDr. Milan Grofik, PhD. Neurologická klinika, Univerzitná nemocnica Martin Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine…

Rehabilitácia po cievnej mozgovej príhode

NEUROLÓGIA MUDr. Martina Flašková FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica Úvod Náhla cievna mozgová príhoda (mozgová…