DIABETOLÓGIA 1/2019

Odborná príloha Lekárskych novín
Apríl 2019

Číslo: Apríl 2019
Ročník II.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Zhodnotenie vplyvu skoršej inzulinizácie na rozvoj chronických komplikácií u pacientov s diabetes mellitus 2. typu
str. 04–06 

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
MUDr. Juraj Keszegh
Ing. Jan Žigmond

Otvoriť článok


Kardiovaskulárna bezpečnosť inhibítorov DPP -4
str. 07–10 

Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Otvoriť článok


Podporná nutričná liečba diabetickej nohy
str. 11–12 

MUDr. Barbora Zoboková

Otvoriť článok


Stravovanie diabetika
str. 14–17 

Mária Štefáková

Otvoriť článok


Ošetrenie pacienta s DM v praxi odborného pedikéra-podológa
str. 18–21 

Zuzana Mayer (Myšíková Černá)

Otvoriť článok


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár