Len polovica Slovákov sa zaujíma o bezpečnosť svojej liečby

Informácie o nežiaducich účinkoch, ktoré vyplývajú zo súbežného užívania liekov,  si aktívne vyhľadáva len polovica Slovákov. Ukázal to prieskum pre projekt Lieky s rozumom, ktorým Asociácia na ochranu práv pacientov SR vzdeláva verejnosť o bezpečnom užívaní liekov. Nesprávne zvolená kombinácia môže pritom viesť nielen k neúčinnej liečbe, ale aj k ohrozeniu zdravia pacienta.

Podľa Slovenskej lekárnickej komory bolo doposiaľ zdokumentovaných okolo 40 000 liekových interakcií. Najčastejšie išlo o zvýšenie alebo zníženie účinku niektorého z liekov, pričom zníženie možno považovať dokonca za rizikovejšie, keďže sa pacientovi nedostáva potrebná liečba. Ojedinelý nie je ani výskyt nežiaducich reakcií, ktoré by pri užití len jedného z liekov nevznikli.

Väčšina opýtaných v prieskume uviedla, že si je vedomá možného vzájomného pôsobenia liekov. Každý siedmy však zároveň tvrdí, že si liekové interakcie nezisťuje a spolieha sa na svojho lekára či lekárnika. „Ani lekár či lekárnik nemusia byť zárukou bezpečnej kombinácie liekov, ak nie sú v dostatočnej miere informovaní samotným pacientom. Časť zodpovednosti za liečbu preto nesie aj samotný pacient,“ hovorí PhDr. Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov.

Q: Myslíte si, že na seba môžu súbežne užívané lieky vzájomne pôsobiť a vytvárať nežiaduce účinky?

VEDOMOSŤ O VZÁJOMNOM PÔSOBENÍ LIEKOV
určite áno 49 %
skôr áno 42 %
skôr nie 7 %
určite nie 1 %

 

Q: Zaujímate sa o nežiaduce účinky vyplývajúce zo súbežného užívania liekov?

ZÁUJEM O NEŽIADUCE ÚČINKY ZO SÚBEŽNÉHO UŽÍVANIA LIEKOV
aktívne si vždy tieto informácie pozisťujem a vyhľadám 46 %
len trochu, občas si o tom niečo prečítam, vypočujem 36 %
nezisťujem, spolieham sa na lekára/lekárnika 14 %
netýka sa ma to, nebol/a som v takej situácii 4 %

 

Lekár nemusí mať v zdravotnej dokumentácii uvedené všetky lieky, ktoré pacient aktuálne užíva. Týka sa to napríklad liekov predpísaných iným špecialistom či voľnopredajných, ktoré si pacient sám naordinoval. Prieskum ukázal, že len polovica respondentov informuje svojho lekára o liekoch, ktoré mu predpísal iný lekár. Na voľnopredajné lieky upozorní len asi každý štvrtý a na výživové doplnky dokonca každý šiesty pacient.

INFORMOVANIE LEKÁRA O LIEKOCH

Q: Informujete o predpísaných liekoch / voľnopredajných liekoch / výživových doplnkoch všeobecného lekára?


vždy   
niekedy sám/sama   
len, ak sa opýtajú  
vôbec  
nebol/a som v takej situácii
o predpísaných liekoch 54 % 15 % 21 % 3 % 7 %
o voľnopredajných liekoch 28 % 24 % 31 % 10 % 7 %
o výživových doplnkoch 16 % 19 % 30 % 19 % 16 %

 

„Riziko liekovej interakcie stúpa s počtom užívaných liekov. Asi 17 až 20 % pacientov užíva rizikovú kombináciu, ku ktorej by nemalo dochádzať,“ vysvetľuje PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory. Ako dodáva, liekové interakcie môžu mať rôzny stupeň závažnosti. V niektorých prípadoch je možné použiť aj kombináciu liekov, pri ktorej dochádza k vzájomnej interakcii, avšak výlučne pod dohľadom lekára.

Pri kúpe či výdaji liekov v lekárni rovnako hrozí riziko liekovej interakcie. Farmaceut nemá možnosť preveriť si v minulosti predpísané lieky či zakúpené voľnopredajné lieky, ktoré pacient stále užíva. Prieskum odhalil, že lekárnika informujeme o svojej liečbe ešte v menšej miere ako lekára. Každý štvrtý ho upozorní na predpísané lieky, každý šiesty na voľnopredajné a len každý desiaty na výživový doplnok, ktorý užíva.

INFORMOVANIE LEKÁRNIKA O LIEKOCH
Q: Informujete o predpísaných liekoch / voľnopredajných liekoch / výživových doplnkoch lekárnika?

 


vždy  
niekedy sám/sama  
len, ak sa opýtajú  
vôbec  
nebol/a som v takej situácii
o predpísaných liekoch 24 % 18 % 33 % 15 % 9 %
o voľnopredajných liekoch 16 % 20 % 33 % 19 % 11 %
o výživových doplnkoch 10 % 15 % 28 % 29 % 18 %

 

Slovenská lekárnická komora odhaduje, že na Slovensku je v dôsledku liekových interakcií hospitalizovaných viac ako 10 000 pacientov ročne. Partneri projektu Lieky s rozumom prinášajú pacientom užitočné webové stránky a mobilné aplikácie, vďaka ktorým môže byť ich liečba bezpečnejšia. Kombinácie svojich liekov si môžu poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne preveriť prostredníctvom služby Moje zdravie, poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera prostredníctvom služby Bezpečné lieky. Bezplatnú aplikáciu www.interakcieliekov.sk vytvorila na svojej stránke aj Slovenská lekárnicka komora.

Chcete sa dozvedieť viac o rozumnom užívaní liekov? Navštívte www.liekysrozumom.sk.

O projekte Lieky s rozumom

Lieky s rozumom ako prvý celoslovenský projekt dokázal spojiť v téme liekov zástupcov lekárov, lekárnikov a zdravotných poisťovní. Jeho cieľom je naučiť pacientov rozumnej spotrebe a bezpečnému užívaniu liekov. Lieky s rozumom sú dielom Asociácie na ochranu práv pacientov SR, ktoré vzniklo vďaka podpore Ministerstva zdravotníctva SR, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Dôvery zdravotnej poisťovne, Union zdravotnej poisťovne, Dr.Max, Slovenskej lekárnickej komory, Asociácie súkromných lekárov SR a Slovenskej lekárskej spoločnosti.

O AOPP

Asociácia na ochranu práv pacientov bola založená v roku 2001. V súčasnosti združuje 49 pacientskych organizácii, ktoré sú zamerané na jednotlivé diagnózy. AOPP poskytuje pacientom zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo, informuje o ich právach a povinnostiach, ako aj o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti. AOPP sa tiež podieľa na tvorbe slovenských a európskych zákonov a reprezentuje slovenské pacientske organizácie v zahraničí. Venuje sa tiež edukácii širokej verejnosti, ako aj svojich členov v aktuálnych pacientskych témach. Viac informácií nájdete na stránke www.aopp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *