Mnohí pacienti nevedia ako sa domáhať svojich práv

Právo na zrozumiteľné informácie, na etický a humánny prístup či právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie, to je len malá ukážka toho, na čo má podľa Charty práv pacient nárok. Realita je však iná a v praxi neraz dochádza k ich porušovaniu. Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) sa pri príležitosti Európskeho dňa práv pacientov, ktorý pripadá na 18. apríla, stretne s predsedom výboru NR SR pre zdravotníctvo MUDr. Štefanom Zelníkom.

V súčasnosti sa v slovenskom zdravotníctve realizuje množstvo zmien. Do platnosti vstúpila novela zákona o zdravotnej starostlivosti, o úhrade liekov a zdravotníckych pomôcok, opäť sa menia podmienky v rámci revízie úhrad liekov. Ako uviedla prezidentka AOPP PhDr. Mária Lévyová, aj napriek ústretovosti ministerky zdravotníctva sa pacienti obávajú, že v budúcnosti môže na Slovensku dôjsť k zníženej dostupnosti liekov, vrátane generických a biosimilárnych. „Znepokojujú nás ohlasované plány na znižovanie rozpočtu na lieky. A to najmä v situácii, keď sa aj v Európe opakovane objavujú výpadky v zásobovaní liekmi,“ dodáva.

AOPP oceňuje, že ministerstvo zdravotníctva má záujem riešiť problémy, ktoré trápia pacientov a prizýva ich do diskusií. Už v minulosti požiadala Asociácia na ochranu práv pacientov MZ SR o možnosť zúčastniť sa kategorizačných komisií z pozície pozorovateľov. „Sme vďační, že nám to ministerstvo umožnilo a uvítali by sme, ak by sme sa do budúcna stali stálymi členmi kategorizačných komisií so zastúpením pacientov podľa príslušných diagnóz,“ vysvetľuje M. Lévyová. Ako dodáva, v tak dôležitých otázkach by mal byť stredom záujmu predovšetkým pacient a je dôležité zohľadniť odborné kritéria aj potreby pacientov.

Podľa AOPP pacienti nepoznajú svoje práva. Ak aj nadobudnú pocit, že im nebola adekvátne poskytnutá zdravotná starostlivosti, nevedia sa domôcť pravdy. Ich problémy zostávajú nedoriešené, pretože si ich inštitúcie medzi sebou bezvýsledne posúvajú. „Každý mesiac sa na nás s prosbou o pomoc obráti okolo 40 ľudí. Pomáhame im hľadať riešenia v jednoduchších, ale aj zložitejších situáciách, kedy došlo napríklad k zanedbaniu zdravotnej starostlivosti, alebo sa k nej nedostali vôbec,“ hovorí M. Lévyová. V minulom roku sa na bezplatnú pacientsku poradňu obracala väčšina pacientov s prosbou o usmernenie pri podávaní sťažnosti. Ľudí tiež trápilo zanedbanie zdravotnej starostlivosti, nespokojnosť s podanou liečbou a finančnou záťažou počas nej, prípadne neoprávnený výber poplatkov u lekára či neetické správanie zdravotníckeho personálu. Cieľom AOPP je rozšíriť pilotnú pacientsku poradňu a vytvoriť sieť poradní, ktoré by pacientom odpovedali na otázky týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti, sociálnej či právnej pomoci. „Vzhľadom na rastúci počet sťažností pacientov a potreby ochrany a vzdelávania v oblasti ich práv si uvedomujeme potrebu zriadenia samostatného inštitútu pacientskeho ombudsmana,“ dodáva M. Lévyová

Témou stretnutia prezídia AOPP s predsedom výboru NR SR pre zdravotníctvo MUDr. Zelníkom budú v utorok 30. apríla aj pripravované legislatívne kroky na zmeny v zákonoch o poskytovateľoch, o zdravotnom poistení či sociálnych službách. AOPP víta zmeny v posilňovaní domácej, hospicovej a následnej starostlivosti, ako aj zavádzanie  ošetrovného, systémov kvality a bezpečnosti pacientov a zmeny v rámci šetrenia ÚDZS. Nezodpovedanou otázkou však aj naďalej zostáva udržateľnosť a financovanie týchto legislatívnych zmien.

AOPP sa ochrane práv pacientov venuje od roku 2001. Okrem legislatívnych aktivít smerujúcich k lepšej vymožiteľnosti práv, zastupuje záujmy pacientov na pôde ministerstva zdravotníctva, pred orgánmi štátnej správy a samosprávy, na pôde zdravotných poisťovní, spolupracuje s organizáciami v zdravotníctve. Poskytuje bezplatné poradenstvo, organizuje vzdelávacie aktivity, vytvára a podporuje projekty smerujúce k skvalitňovaniu zdravotnej starostlivosti a zlepšovaniu dostupnosti liečby.

AOPP je členom Európskeho pacientskeho fóra (EPF), preto si pripomína Európsky deň práv pacientov. Európsky parlament (EP) veľmi podporuje aktivity a práva pacientov, preto asociácia  považuje voľby do EP za dôležité občianske právo všetkých pacientov a vyzýva k čo najširšej účasti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *