KARDIOLÓGIA 2019

Odborná príloha Lekárskych novín
Jún 2019

Číslo: Jún 2019
Ročník II.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Fibrilácia predsiení – epidémia 21. storočia
str. 03–05

MUDr. Enikő Havránková, PhD.

Otvoriť článok


Skríning fibrilácie predsiení – zmysluplná cesta k zníženiu rizika cievnej mozgovej príhody?
str. 06–08

Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC

Otvoriť článok


Fibrilácia predsiení postavenie katétrového uzáveru uška ľavej predsiene pri prevencii mozgovej cievnej príhody
str. 09–10

MUDr. Ján Šípka

Otvoriť článok


Fixné antihypertenzné liekové dvojkombinácie v liečbe artériovej hypertenzie
str. 11–15

Doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.

Otvoriť článok


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár