MZ SR: Stanovisko k dnešnej tlačovej konferencii SLK a kolegov

Pre ministerstvo zdravotníctva je ochrana zdravia a životov ľudí, na prvom mieste, preto pre nás pacienti spolu s lekármi, sestrami a ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi sú pre nás prioritou.

Popri pandémii sme si nastavili veľké ciele pri systematickom zlepšovaní zdravotníctva v prospech pacientov a zdravotníkov.

Pracujeme na reforme ambulantnej siete, ktorá bude reflektovať potreby pacienta aj v odľahlejších častiach krajiny a stane sa tak dostupnou. Výzvu, ktorú chceme naplniť je reforma nemocníc, ich modernizácia a rekonštrukcia. Naším cieľom bude zreformovať nemocničnú sieť na základe regionálnej potreby tak, aby bola zabezpečená dostupnosť, efektivita a kvalita poskytovaných služieb a aby sa nemocniciam zabezpečilo financovanie v takej miere, aby boli pokryté ich oprávnené náklady a zároveň bol vytvorený priestor na systematickú obnovu ich prístrojového vybavenia a infraštruktúry.

Vďaka Plánu obnovu pôjdu do zdravotníctva historické investície, vďaka čomu konečne po rokoch príde k reálnym rekonštrukciám nemocníc a najmä – k ich výstavbe a nielen sľubom ako tomu bolo po minulé roky.

Dôležité je aj adekvátne ohodnotenie ľudí v systéme, preto chceme zaviesť motivačný zásluhový systém príplatkov na základe jasne merateľných kvalitatívnych ukazovateľov, spokojnosti pacientov, dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Všeobecným lekárom plánujeme rozšíriť kompetencie, aby sme odbremenili vyťažených špecialistov. Ak napríklad všeobecný lekár zistí, že pacient má  endokrinologický problém, už mu nepovie, aby si našiel špecialistu. Naopak, zavolá špecialistu a pacienta objedná. Ak endokrinológ zistí, že potrebuje sonografické vyšetrenie štítnej žľazy, bude povinný zavolať a dohodnúť termín vyšetrenia. Pacient nesmie blúdiť v systéme.

Prepracovať bude tiež treba program Rezidentského štúdia, aby lekári boli motivovaní ísť do regiónov a zriadiť si tam ambulanciu.

Plán obnovy je historickou obrovskou možnosťou investovať do nášho zdravotníctva, investícia je však podmienená reformami, na ktorých už pracujeme. Na základe podmienok, ktoré stanovila Európska komisia môžeme financovať iba tzv. kapitálové výdavky, preto sú investície zamerané primárne do nemocníc. Aj z toho dôvodu plánujeme nástroje ako Rezidentský program, štipendiá či vzdelávania zahrnúť do nového eurofondového obdobia. Faktom zároveň je, že investície do univerzitných a fakultných nemocníc významne zlepšia pracovné prostredie a kvalitu vzdelávania zdravotníkov.

Zdroj, foto: MZ SR, Mgr. Zuzana Eliášová
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *