Stretnutie vedenia SLK a SLS s ministrom zdravotníctva

Prvé oficiálne stretnutie predstaviteľov dvoch najväčších lekárskych spoločností s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským, ktoré sa uskutočnilo v stredu podvečer, 12.5., bolo predovšetkým o budúcnosti nášho zdravotníctva. Za Slovenskú lekársku komoru (SLK) sa na stretnutí zúčastnili prezident Marian Kollár, viceprezidentka Zuzana Teremová a právny zástupca SLK Ondrej Škodler. Slovenskú lekársku spoločnosť (SLS) viedol prezident Ján Breza a ďalšími účastníkmi boli viceprezidenti Juraj Payer a Marián Bernadič.

Minister zdravotníctva na úvod predstavil kroky a plány, ktoré rezort pod jeho vedením
pripravuje. Spomenul Plán obnovy, ako aj legislatívne úsilie, týkajúce sa zadefinovania novej
siete nemocníc, ako i reformu ambulantnej sféry, urgentnej zdravotnej starostlivosti či
starostlivosti o duševné zdravie.
Zároveň narovinu povedal, že pri presadzovaní plánovaných zmien a reforiem sa bude
uchádzať o podporu odborníkov a organizácií naprieč celým zdravotníckym spektrom a uvíta
všetky návrhy v tomto smere. „Ak nájdeme zhodu, tak verím, že podmienky sa zlepšia pre
všetkých,“
povedal minister Lengvarský. Úlohy na najbližšie mesiace zhrnul do týchto oblastí:

  • Manažment pacienta
  • Spokojnosť zdravotníckych pracovníkov
  • Podpora vedy a výskumu
  • Poisťovací systém
  • Odmeňovanie zdravotníkov

Slovenská lekárska komora predstavila ministrovi v stručnosti základnú kostru reformy
nášho zdravotníctva, ktorá sa v prvom rade odvíja od zmeny základných vzťahov systému
verejného zdravotného poistenia. Podstatou návrhu je, že verejné financie nemôžu byť
považované za súkromný majetok zdravotných poisťovní. Poukázali na nevyhnutnosť aj
v procese ich použitia zachovať ich verejný charakter a konštituovanie ich správcu. Jasná
zákonná deklarácia verejného charakteru prostriedkov verejného zdravotného poistenia bude
mať zásadný vplyv na vzťahy v systéme a kontrolu nakladania s nimi. Poisťovne by podľa novej
koncepcie financovania nemali tvoriť zisk úsporou na zdravotnej starostlivosti, ale výlučne
z výkonu ich prevádzkovej činnosti. Nemenej dôležitými podmienkami zlepšenia vzťahov
v systéme je prevzatie zodpovednosti, stanovenia, ale i napĺňania siete poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti. Pozornosť je potrebné venovať objektivizácii úhrad zdravotnej
starostlivosti zavedením dohodovacieho konania, možnosti kontroly použitia verejných
prostriedkov a hľadaniu spôsobov skvalitnenia a urýchlenia rozhodovania sporov v systéme,
napr. zriadením Stáleho rozhodcovského súdu v zdravotníctve.

Predstavitelia Slovenskej lekárskej spoločnosti na stretnutí hovorili aj o nevyhnutnosti zmien pracovných a najmä platových podmienok vysokoškolských profesorov na medicíne. Zdôraznili aj potrebu zmeny vzdelávania, aby sme prilákali viac študentov na lekárske fakulty (prevahu majú ženy-študentky). Vyjadrili sa aj k plánovanej výstavbe nových nemocníc a rekonštrukcii zdravotníckych zariadení, ktoré treba popri personálnej stabilizácii urobiť čo najskôr. Zlepšenie pracovných podmienok mladých lekárov v našich nemocniciach je jednou z
ciest, aby nám neodchádzali do zahraničia.

Viceprezidentka SLK sa vyjadrila na stretnutí k situácii v ambulantnom sektore.
Starnutie lekárov je čoraz väčším problémom, mnoho z nich je dnes už dávno v dôchodkovom
veku a tak reálne hrozí personálny kolaps.

Prezident Slovenskej lekárskej komory zdôraznil predovšetkým potrebu personálnej
stabilizácie našich zdravotníkov, bez ktorej je Plán obnovy nerealizovateľný. Je nevyhnutné
zlepšiť predovšetkým finančné, ale i spoločenské postavenie zdravotníkov. Otázka navýšenia
platov u zdravotníckych pracovníkov je otázka zabezpečenia funkčnosti systému aj na ďalšie
obdobie.

V otázke nutnosti okamžitej personálnej stabilizácie našli predstavitelia SLK aj SLS
zhodu s ministrom zdravotníctva, ktorý uznal, že nové nemocnice či špičkové zdravotnícke
zariadenia sa bez kvalitného personálu nezaobídu. Aj preto minister Lengvarský navrhol na
stretnutí už budúci týždeň pracovné rokovanie k odmeňovaniu zdravotníckych pracovníkov.
Cieľom je zlepšiť predovšetkým finančné, ale i aj pracovné podmienky lekárov, sestier
a ostatných zdravotníckych pracovníkov.

Zdroj: Slovenská lekárska komora, TS, 13.5.2021

FOTO:
People photo created by jcomp – www.freepik.com


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *