Výzva Konzília odborníkov politikom

Delta variant vírusu SARS-CoV-2 sa už rozšíril v mnohých Európskych krajinách. Bude sa naďalej
rozširovať a je takmer isté, že vytlačí v súčasnosti prevažujúci Alfa variant a spôsobí tretiu vlnu
pandémie aj na Slovensku. Je vedecky dokázané, že očkovanie chráni zdravie a bráni šíreniu nákazy
COVID-19, znižuje počet osôb, ktoré potrebujú nemocničnú liečbu, majú dlhodobé až trvalé následky
po prekonaní ochorenia a znižuje počet osôb, ktoré na COVID-19 zomrú. Túto skutočnosť zobrali na
vedomie vlády mnohých štátov a prijímajú opatrenia na zvýšenie zaočkovanosti a tým aj na zvýšenie
ochrany zdravia svojich obyvateľov.

Delta variant vírusu SARS-CoV-2 je o 60 % infekčnejší, v porovnaní s doteraz prevažujúcim variantom
Alfa. Šíri sa ako „oheň po suchej tráve“. Dáva nám jedine dve možnosti:

  1. Dať sa zaočkovať a tak sa pred nákazou ochrániť
  2. Ochorieť s rizikom ťažkého priebehu, dlhodobých až trvalých následkov po ochorení COVID19, v najhoršom prípade s rizikom úmrtia

Pri nízkej zaočkovanosti, aká je v mnohých oblastiach Slovenska, bude priebeh tretej vlny veľmi vážny.
Následky, ktorým ešte stále môžeme predísť, budú desivé a nezvrátiteľné. V snahe zmierniť dopady
tretej vlny pandémie na Slovensku Konzílium odborníkov vyzýva politikov aby:
➢ Nepoužívali boj s pandémiou na dosahovanie politických cieľov.
➢ Prijali novelu zákona č. 355/2007 Z. z., ktorá umožní zvýšiť ochranu zdravia obyvateľov
Slovenska.


V opačnom prípade budú priamo zodpovední za:
✓ Vážny priebeh tretej vlny pandémie.
✓ Zaťaženie zdravotného systému, ktorý nebude schopný poskytovať inú, bežnú zdravotnú
starostlivosť, pri akútnych stavoch, úrazoch, ale aj ťažko chorým pacientom, ako sú
onkologickí, s ochoreniami srdca, ciev a pod.
✓ Vznik ľudských tragédii po zbytočných úmrtiach, po ochoreniach s dlhodobými až trvalými
následkami.
✓ Prehĺbi psychickú traumu obyvateľov spôsobenú pandémiou, ktorá zasahuje mnohé oblasti
nášho života.
✓ Zatváranie prevádzok, rušenie spoločenských, kultúrnych, športových a duchovných podujatí
a ohrozenie ekonomiky.

Ak je k dispozícii očkovacia látka, je každé úmrtie na Covid-19 zbytočné.
Testovanie pred nákazou nechráni, očkovanie áno.
Obeťami pandémie môžu byť voliči všetkých politických strán.

Členovia konzília odborníkov:

1. doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. – epidemiológ, RÚVZ Banská Bystrica
2. prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH – epidemiológ, JLF UK, Hlavný odborník MZ SR pre epidemiológiu
3. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. – infektológ, UNLP a LF UPJŠ, prezident Slovenskej spoločnosti infektológov
4. prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH – epidemiológ, vedúca Katedry epidemiológie FVZ, SZU, prezident Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS
5. MUDr. Alena Koščálová, MSc. – infektológ, KIGM LF UK
6. MUDr. Elena Prokopová – pediater, Hlavný odborník MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast
7. prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH epidemiológ, RÚVZ Trenčín, hlavná odborníčka Hlavného hygienika SR pre epidemiológiu
8. prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, expert WHO a odborný garant národných projektov prevencie, štandardných klinických postupov a bezpečnosti pacienta

Zdroj: Konzílium odborníkov

Foto: morhamedufmg z PixabayPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *