Vyhlásenie Konzília odborníkov k pandemickej situácii dňa 24.11.2021

Epidemická situácia na Slovensku je kritická a dosahuje úroveň humanitárnej krízy. Chorobnosť
na Covid-19 je vyššia ako na vrchole druhej vlny pandémie. Nemocnice kolabujú, nie sú schopné
poskytovať zdravotnú starostlivosť nielen pacientom s Covidom-19, ale ani pacientom s inými
ochoreniami.


Situácia si vyžaduje prijatie a plnenie účinných opatrení s cieľom zlepšiť súčasný stav zdravotnej
starostlivosti.


Navrhujeme:
➢ Opatrenia prijať na národnej úrovni vo všetkých okresoch SR, bez rozdielu farby v Covid
automate, pre všetkých občanov SR na obdobie 3 týždňov.


➢ Obmedziť pohyb obyvateľov najmä:
o na cestu do práce v režime OTP pre zamestnancov, ktorí nemôžu pracovať z domu,
neočkovaných zamestnancov a tých, ktorí neprekonali Covid-19, testovať minimálne
2x týždenne,


o na cestu do prevádzok a služieb nevyhnutných pre život.


➢ Prerušiť prezenčnú výučbu na obdobie od 25. 11. do 3. 12. 2021 pre žiakov 2. stupňa
základných škôl, stredných a vysokých škôl. Zachovať len prezenčnú výučbu na prvom stupni
ZŠ a v materských školách.


➢ Zrušiť všetky mimoškolské aktivity detí.


➢ Po zlepšení situácie uvoľňovať opatrenia hlavne pre zaočkovaných občanov a tých, ktorí
ochorenie Covid-19 prekonali.


Podporujeme medzirezortnú spoluprácu v prijatí, zavedení a kontrole týchto navrhovaných opatrení.
V záujme ochrany zdravia, ľudských životov a zlepšenia situácie v zdravotníckych zariadeniach je
nevyhnutné naďalej zvyšovať zaočkovanosť obyvateľov.
Uvedomujeme si, že nami navrhované opatrenia budú účinné len vtedy, ak ich budeme všetci
dodržiavať. Záleží na každom z nás.


Ďakujeme!

V Bratislave, 24.11.2021

Foto: morhamedufmg z PixabayPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *