SLK K ROZPOČTU NA ROK 2022: Ak bude prijatý v predloženej podobe, je ohrozená prevádzka zdravotníckych zariadení a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov

Slovenská lekárska komora v súvislosti so schvaľovaním rozpočtu v parlamente znovu apeluje na poslancov parlamentu, aby rozpočet v predloženej podobe neprijali. Pripomína v tejto súvislosti stretnutie najvýznamnejších zdravotníckych organizácií (SLK, ANS, ASL, SLS, ZAP, LOZ, SKZZ, SKSaPA) na pôde SLK 21.10. 2021, kde sa všetci zúčastnení zhodli, že plánovaný rozpočet v kapitole zdravotníctvo nedostatočne reflektuje problémy a potreby tohto rezortu a v prípade, že bude v predloženej podobe prijatý, ohrozí kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov.

Nedostatok financií v rozpočte (vrátane zníženia platieb za poistencov štátu) sú v predloženom rozpočte kameňom úrazu a predstavujú vážnu hrozbu. V záujme zachovania zdravotnej starostlivosti o našich občanov a rovnako v záujme všetkých zdravotníckych pracovníkov žiadame, aby bol prijatý taký rozpočet, ktorý bude riešiť personálnu stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov, zabezpečí dostatočný rozvoj rezortu do budúcnosti a bude riešiť pandemickú situáciu.

Preto žiadame NR SR pre rok 2022:

  1. Zvýšiť rozpočet v kapitole zdravotníctvo minimálne na úroveň priemeru V4 (napríklad zvýšením platieb za poistencov štátu: pre porovnanie ČR počíta v rozpočte s platbou na úrovni 77 eur, SR navrhuje cca len polovicu tejto sumy)
  2. Legislatívnou úpravou prednostne stabilizovať počet zdravotníckych pracovníkov v systéme zdravotnej starostlivosti
  3. Zaviazať zdravotné poisťovne, aby nárast finančných prostriedkov preniesli v plnej výške do platieb za realizované výkony zdravotnej starostlivosti jej poskytovateľom

Zdroj: SLK, Facebook

Foto: People photo created by jcomp – www.freepik.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *